Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Είμαστε δίπλα σας, σε κάθε σας ανάγκη!


Η Seatack διέπεται και λειτουργεί με συνέπεια και εντιμότητα προς όλους τους συνεργάτες της. Οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η Seatack είναι αδιαπραγμάτευτες και σταθερές, άρρηκτα συνδεδεμένες με το πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα, την υποστήριξη, την εξυπηρέτηση και την κατανόηση. Και είναι ακριβώς αυτές οι αρχές που διαμορφώνουν τη Seatack σε ένα ισχυρό ασφαλιστικό οργανισμό.


SEATACK

αποστολή


Η αποστολή μας παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε την ασφάλεια που μπορείτε να περιμένετε από έναν ικανό συνεργάτη: ατομικές ασφαλιστικές λύσεις, διαφανείς συνθήκες συνεργασίας και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας.

SEATACK

στόχοι


Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και ο εκσυγχρονισμός των ασφαλιστικών υπηρεσιών και προγραμμάτων που προσφέρονται στους συνεργάτες και τους ασφαλισμένους μας, αποτελεί καθημερινό μέλημά μας για την κατάκτηση όλο και μεγαλύτερου μεριδίου της ασφαλιστικής αγοράς.

η κουλτούρα μας


Η προσπάθεια μας βασίζεται στην ηθική και ισότιμη αντιμετώπιση των πελατών μας και των συνεργατών μας. Η άμεση υποστήριξη, η φιλική επικοινωνία, η ευγένεια, η επιθυμία για άμεση και αποτελεσματική λύση των προβλημάτων, το ανθρώπινο πρόσωπο της εταιρίας, διαμορφώνουν την κουλτούρα της Seatack.

el